AN005 NÚT XIẾT DÂY VẶN RĂNG NGOÀI

Giá: 1.500 VNĐ

MÃ SỐ  TÊN CHI TIẾT  GIÁ
AN005 Nút xiết dây vặn răng ngoài, đen 1.500
AN006 Nút xiết dây vặn răng ngoài, trắng 1.500
AN007 Nút xiết dây vặn răng ngoài, trong 2.000