SM LED THANH NHÔM LẮP NỔI – SURFACE MOUNT PROFILE LAL3020

Giá: 97.000 VNĐ

Đặc tính kỹ thuật
Thanh nhôm đèn LED: W30*H20
Chiều dài tiêu chuẩn: 1 mét (Có thể đặt hàng dài tối đa 3,5 mét cho số lượng 200 cây)
Bộ thanh nhôm LED gồm: thanh nhôm, nắp chụp (trong/trắng sữa), Pass lắp đặt và nắp chụp 2 đầu.
Nắp chụp: Trắng sữa/ Trắng trong
Sản phẩm không bao gồm đèn LED bên trong và mua riêng.